Kommunalbestyrelsesarbejdet 2018 – 2021

Enhedslisten har nu to medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs om vore kommunalbestyrelsesmedlemmer

Enhedslisten mener

Lokalpolitiske emner og Enhedslistens forslag i kommunalbestyrelsen

Enhedslisten er med i budgetaftale for 2022 incl. aftale om sundheds- og ældreområdet, skole- og dagtilbudsområdet og klimaaftale

Se det samlede budget incl. delaftaler

Enhedslisten er ikke med i budgetaftale for 2021

Se Enhedslistens ændringsforslag til budget 2021

Enhedslisten er ikke med i budgetaftale for 2020

Enhedslisten er røget ud af forhandlingerne
Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020
Læserbrev i Herlev Bladet den 6. november: Derfor er Ø ikke med i budgetforliget
Om budgetbehandlingen af budgetforslaget i Herlev Bladet den 6. november side 3 og 13.
Peter Nielsen kalder Enhedslistens budgetforslag tom budgetsnak. Se læserbrev i Herlev Bladet den 20. november og svar fra Ibrahim Benli og Marianne Dithmer i Herlev Bladet den 27. november

§17 stk. 4-udvalg om bæredygtighed

På kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 blev der vedtaget kommissorium og plan for arbejdet i “Udvalg om grøn strategi og omstilling”.
Fra Enhedslisten deltager Ibrahim Benli i arbejdet.
Læs mere

Enhedslisten er gået med i forliget om budget 2019

Hvorfor er Enhedslisten med?