Kommunalbestyrelsesarbejdet 2018 – 2021

§17 stk. 4-udvalg om bæredygtighed

På kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 blev der vedtaget kommissorium og plan for arbejdet i “Udvalg om grøn strategi og omstilling”.
Fra Enhedslisten deltager Ibrahim Benli i arbejdet.
Læs mere

Enhedslisten er gået med i forliget om budget 2019

Hvorfor er Enhedslisten med?