Kommunalbestyrelsesarbejdet 2018 –

Enhedslisten har siden 2014 været repræsenteret i kommunalbestyrelsen, først med et medlem, siden 2018 med to medlemmer

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 opnåede Enhedslisten igen to pladser i den kommende kommunalbestyrelse. Vi fik 1407 stemmer.
Se stemmetallene ved kommunalvalget her.

Der er den 17. november 2021 lavet en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Læs aftalen

Den 1. december var der konstitueringsmøde. Se hvem der sidder i hvilke udvalg.

2014 – 17 var vi repræsenteret af Willi Bjerregaard, siden 2018 af Marianne Dithmer og Ibrahim Benli
Læs om vores nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer

Enhedslisten mener

Lokalpolitiske emner og Enhedslistens forslag i kommunalbestyrelsen

Enhedslisten er med i budgetaftale for 2022 incl. aftale om sundheds- og ældreområdet, skole- og dagtilbudsområdet og klimaaftale

Se det samlede budget incl. delaftaler

Enhedslisten er ikke med i budgetaftale for 2021

Se Enhedslistens ændringsforslag til budget 2021

Enhedslisten er ikke med i budgetaftale for 2020

Enhedslisten er røget ud af forhandlingerne
Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020
Læserbrev i Herlev Bladet den 6. november: Derfor er Ø ikke med i budgetforliget
Om budgetbehandlingen af budgetforslaget i Herlev Bladet den 6. november side 3 og 13.
Peter Nielsen kalder Enhedslistens budgetforslag tom budgetsnak. Se læserbrev i Herlev Bladet den 20. november og svar fra Ibrahim Benli og Marianne Dithmer i Herlev Bladet den 27. november

§17 stk. 4-udvalg om bæredygtighed

På kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 blev der vedtaget kommissorium og plan for arbejdet i “Udvalg om grøn strategi og omstilling”.
Fra Enhedslisten deltager Ibrahim Benli i arbejdet.
Læs mere

Enhedslisten er gået med i forliget om budget 2019

Hvorfor er Enhedslisten med?