Enhedslistens forslag til budget for 2021

Pressemeddelelse

Enhedslistens budgetforslag er et udtryk for et ønske om mere service og velfærd til borgerne og et stærkt fokus på klimaforandringernes konsekvens for kommende generationer.

Socialdemokraterne, De Konservative og Venstre valgte sidste år at indgå en to-årig budgetaftale. Enhedslisten er derfor  ikke med i budgetaftalen for 2021. At Socialdemokraterne, De Konservative og Venstre valgte at udelukke Enhedslisten, SF og DF fra budgetforhandlingerne anser vi for et problem. Corona-krisen har vist et stort behov for at holde sammen og i fællesskab få kommunen gennem krisen på bedste vis. Budgetaftalen 2021 holder alle de borgere der har stemt på de 3 partier fuldstændig uden for indflydelse. Det svarer til ca. hver 5. borger som stemte ved sidste kommunalvalg.

Enhedslisten har valgt at stille et alternativt budgetforslag, fordi vi mener, at budgetparternes budgetforslag er uambitiøs i forhold til centrale velfærdsområder og den grønne omstilling. I vores budgetforslag har vi valgt at prioritere sundheds- og voksenudvalgets område ,det specialiserede socialområde, børn, unge og  beskæftigelsesindsatsen og sidst men ikke mindst den grønne omstilling med samlet ca. 30 mio kr.

Enhedslisten har længe kæmpet for at få klima- og miljøområdet på dagsordenen, hvilket vi til dels lykkedes med i form af §17 stk 4 udvalget i budget 2019. Men! Den grønne omstilling kræver handling bag ord og derfor  investeringer. Det er svært at se af det fremlagte budget, at der er prioriteringer på området, som går ud over de lovpligtige tiltag fx. på affaldsområdet.

Enhedslisten udtaler;

“Det er virkelig beklageligt at Enhedslisten, SF og DF slet ikke…som i overhovedet ikke er blevet inddraget i diskussionerne af det kommende års budget. Og det på trods af at covid-19 ser ud til at komme til at ændre vores hverdag her i Herlev langt ind i det nye år. Hver femte vælger i kommunen er sat udenfor indflydelse.”

“På trods af at der i A,C og V´s budget 2021 er anført en nettoindtægt efter udligningsreformen på 70 mio, er der ingen tegn på, at den grønne omstilling er opprioriteret. Det står vi helt uforstående overfor. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor den kommende generation”

“Sundhedspersonalet er hårdt presset. Dels på grund af corona, men også på grund af mere komplekse opgaver. Syge borgere udskrives, med behov for omfattende pleje, omsorg og rehabilitering. Derfor var det vores forslag at give området et solidt løft med samlet ca. 5 mio kr. men det blev afvist med ordene “Enhedslisten får økonomien til at kollapse”. A,C og V har i stedet budgetteret med et løft fra 40-60 mio kr til flere forsikrede lediges passive forsørgelse. Hvorfor ikke benytte en fjerdedel af de midler til at skabe arbejds og uddannelsespladser indenfor de områder, hvor vi i den grad mangler hænder?”

“Enhedslisten er helt uforstående overfor, at socialdemokraterne ikke, med årets unikke økonomiske situation, benytter lejlighed til at rulle sidste års besparelser tilbage og finansierer normeringer i daginstitutionerne med en del af de udligningsmidler kommunen har modtaget i stedet for ”

“Tilbageholdenheden i forhold til at bruge udligningsmidler til velfærd er uforståelig. Er det mon fordi A,C og V gemmer pengene til gaver i 2022? Det er jo valgår? I Enhedslisten mener vi, at borgerne har brug for og krav på velfærd NU!”

“ Enhedslisten vil igangsætte en ekstra indsats for de 347 ledige borgere i Herlev, der  risikerer at blive ramt af konsekvenserne af 225 timers reglen. Der er brug for en målrettet indsats i forhold til at formidle småjobs og skabe ordinære stillinger, så  disse borgere kan undgå at blive trukket i ydelsen. Lavere ydelser bringer ingen tættere på arbejdsmarkedet”

“Enhedslisten vil give et løft Inklusionsområdet. Området er  ifølge faglige organisationer og fagprofessionelle i Herlevs folkeskoler, det område, hvor skoen trykker allermest. Inklusionen i folkeskolen kan efter vores mening kun lykkes hvis de nødvendige ressourcer er til stede. Der er helt konkret brug for to-lærerordninger og efteruddannelse til lærerne”

“Borgmesteren kritiserer Enhedslisten for at få Herlevs økonomi til at kollapse med sit budgetforslag. Det gør den kun hvis borgmesteren mener, at vi skal bruge udligningsmidlerne de næste mange år ud i fremtiden til fx. at holde 140 fuldtidsledige i ledighed, udover dem vi har i forvejen og 60 ekstra fuldtids syge på sygedagpenge.I  Enhedslisten troede vi, at det vi skulle med udligningsmidlerne var, at være med til at skabe mere livskvalitet og velfærd  blandt andet i form af job, uddannelses- eller revalideringstilbud til ledige og sygemeldte borgere. Præcis det som Enhedslistens budgetforslag 2021 giver mulighed for indenfor sundheds- børne-,  unge-, kulturområdet og den grøn omstilling”

Enhedslistens forslag til budget 2021 
Referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober
Hør hvad der blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet. Hent lydfilen her
Herlev Bladet den 14. oktober refererer budgetdebatten og har debatindlæg i forbindelse med debatten. Du kan læse Marianne Dithmer og Ibrahim Benlis debatindlæg her og en reaktion fra Peter Nielsen (S) i Herlev Bladet den 22. oktober.