Grøn omstilling bliver nu for alvor sat på dagsordenen i Herlev

Udvalg om grøn strategi og omstilling

Et af Enhedslistens aftryk på budgetaftalen i 2019 var at der skulle nedsættes et §17 stk, 4-udvalg vedrørende grøn strategi og omstilling.

Udvalget blev nedsat på kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019.
– læs kommisorium og plan for arbejdet i referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019
– læs om udvalget på Herlev Kommunes hjemmeside: Sammen om et bæredygtigt Herlev

Enhedslistens medlem af udvalget er Ibrahim Benli. Han skriver om udvalget og sine forventninger til arbejdet i udvalget i et læserbrev i Herlev Bladet den 19. juni 2019 på side 7.
Se Ibrahim Benlis læserbrev

I Herlev Bladet den 27. december 2019 udtaler Ibrahim Benli at han hidtil har oplevet at udvalget er blevet brugt som en parkeringsplads for grønne ideer.
Læs interviewet med Ibrahim Benli
I samme nummer af Herlev Bladet har Michele Møller Amundsen fra Socialdemokratiet fået plads til at kommentere interviewet med Ibrahim Benli

I Herlev Bladet den 16. januar 2020 uddyber Ibrahim Benli sin kritik af at kommunalbestyrelsen sender forslag på klimaområdet i udvalg, forslag som han ikke mener behøver vente på udvalgsarbejdet.
Se Ibrahim Benlis læserbrev