Uheldig sag for om diskriminering på Tank Kai Dige Bach

Enhedslisten Herlev er blevet gjort opmærksom på en instruks på Tank Kai Dige Bach der indfører særlige regler for unge indvandrere.
Enhedslisten opfatter det som grov diskrimination af unge med indvandrerbaggrund.

Herlev Bladet har talt med forpagteren der siger at formuleringen er uheldig og har at beskeden nu er slettet.

Læs Herlev Bladets artikel om sagen