Enhedslisten Herlev er røget ud af forhandlingerne om næste års budget

Forvaltningens sparekatalog, det såkaldte ‘omprioriteringskatalog’, var ikke til diskussion – bortset fra rammebesparelser på skoleområdet som også andre partier satte spørgsmålstegn ved. Vi ønskede derudover at undgå besparelser på flere borgernære områder der blev nævnt i sparekataloget inden for områderne PPR, musikskolen, biblioteket og voksentandplejen, dem kunne vi ikke gå med til.

Derudover ønskede vi priotering af det specialiserede socialområde, inklusion i folkeskolen, socialpsykiatrien og forebyggelse på sundhedsområdet. Men ingen af ovennævnte forslag blev imødekommet, hvorfor der ikke var grundlag for at blive i forhandlingerne.

Vi arbejder på et alternativt budgetforslag. Der er 2. behandling af budgettet den 30. oktober.