Lavere valgdeltagelse er et demokratisk problem

Ibrahim Benli skriver i Herlev Bladet den 8. november:

Ved sidste kommunal- og regionsvalg var stemmedeltagelsen i Herlev på 69,6 %. Det vil sige 30,4 % at stemmeberettigede i Herlev har undladt at stemme til kommunalvalget. Stemmeberettigede borgere i sociale boligområder og etniske minoriteter er i denne sammenhæng kendt for at høre til den gruppe, der ikke stemmer.

I Enhedslisten Herlev mener vi, at det er et demokratisk problem, at så mange undlader at stemme. Vi anerkender fuldt ud, at man har ret til ikke at stemme. Men vi ved også at mange bliver ”sofavælgere” fordi de ikke synes, at de ved nok om lokalpolitik.

Når vælgerne ikke stemmer, fravælger de at have indflydelse på den politik, der bliver ført i kommunen 4 år frem. Selv om nogle ville sige, at de er ligeglade med politik, vil politik altid vedrøre deres hverdag. For kommunal- og regionspolitik vedrører mange ting i vores liv og hverdag: skoler, børneinstitutioner, idrætsliv, legepladser, cykelstier, bedre veje, bevaring af natur, ældrepleje, sundhedstilbud, arbejdsløshed, sociale og kulturelle tilbud, kollektiv trafik, boligområder med flere.

For at højne valgdeltagelsen i Herlev har vi taget en række initiativer. Vi opstiller kandidater bosiddende i sociale boligområder i Herlev, som er kendt for lavere stemmedeltagelse. Vi opstiller kandidater med minoritetsbaggrund for at sikre en etnisk repræsentation. For også at få disse borgere til at stemme, har vi oversat en appel om at bruge sin stemmeret på forskellige minoritetssprog.

Desuden arrangerer Enhedslisten Herlev en demokratifest fredag d.17. november på Café Harlekin i Herlev Teaterbios Foyer som finder sted i tidsrummet kl. 18.00 – 21.00. Alle Herlev borgere opfordres til at deltage og alle organisationer og foreninger til at støtte til denne begivenhed for at styrke demokratiet i Herlev.
For sammen er vi stærkere.

Husk at din stemme har betydning for den politiske retning i Herlev i næste fire år.

Ibrahim Benli

Kandidat for Enhedslisten

Mere om demokratifesten 

Se brevet i Herlev Bladet 1. sektion side 7