Politikerforside i Herlev Bladet

Vi skal styrke sundheden i kommunen

siger Marianne Dithmer- der  står for politikerforsiden i Herlev Bladet den 4. oktober

Hvorfor er det egentlig vigtigt at styrke sundheden blandt Herlevs borgere?
Hver sjette borger i Herlev Kommune oplever at have et dårligt helbred. Det er alt for mange.
Derfor er det så vigtigt at styrke sundheden.
Hvis vi med en kraftig indsats på sundhedsområdet kan ændre på de forhold, vil det betyde glade borgere og mindre udgifter til sundhedsvæsenet. De sparede penge vil vi kunne bruge på andre vigtige områder som fx skoler, daginstitutioner, uddannelsespladser, demensramte familier og tryghed.

Se hele politikerforsiden i Herlev Bladet, første sektion, side 2