Vores rådhus skal være vores eget, det skal ikke være lejet

Rådhuset skal renoveres og der skal tænkes nyt mht. til indretning.  Det kunne fx være en ide at indrette et sundhedshus i forbindelse med rådhuset, og også en god ide med borgerservice eller noget lignende i Hjortespring.

Vi lægger os ikke fast på en løsning, vi skal først have flere ideer og forslag på bordet.

Men vi går ikke med til at flytte rådhuset til lejede lokaler i et nyt bymidtecenter – hvad enten ideen er “at komme tættere på borgerne” eller at sikre et økonomisk grundlag for udbygning af centret.

Enhedslisten og SF var meldte fra starten har ud at vi  var uenige i planerne om at flytte rådhuset til lejede lokaler i et ombygget center i bymidten. De Konservative var i begyndelsen i tvivl, men de har nu meldt ud at de også er imod.

Enhedslisten har flere grunde til at være imod en flytning.
Først og fremmest kan vi ikke få øje på behovet for en flytning: Der har ikke været afholdt noget borgermøde om den ide. Der har ikke været noget ønske fra Herlevs borgere om at flytte rådhuset.
Det står hen i det uvisse hvor ideen er kommet fra, og det giver plads til spekulationer.
Og så er argumentet med at flytte et par hundrede meter for at komme nærmere til borgerne næsten komisk.
Hvad angår økonomien, så indgår salget af rådhusgrunden i regnestykket. Det får det til at se ud som om en lejeløsning er den billigste. Men vi er imod at sælge ud af “arvesølvet”,  Det kan man kun gøre en gang.
Til slut: Hvis Herlev ikke har sit eget hus, men sidder til leje. Hvad så hvis selskabet går fallit? Så har vi ingen mulighed for at komme ud i en fart og bygge et nyt rådhus.