Gymnasiedistrikter i stedet for kvoter

Det er ren diskrimination, når man vil have kvoter på landets gymnasier- Hold nu op!

Marianne Dithmer skriver i Herlev Bladet den 21. februar 2018:

Når S, RV og SF mener, at der skal være et maximum på 30 % elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier, er det efter min bedste overbevisning i den grad diskrimination.
Heldigvis blev forslaget forleden forkastet.
For hvad er egentlig problemet?

I Herlev Bladet kan rektor på Herlev Gymnasium & HF fortælle at det IKKE er fagligheden, der er problemet!
Og i I publikationen “Indvandrere i Danmark 2017” fra Danmarks Statistik kan man læse at:
”I 2017 er andelen af 22-årige under uddannelse 52 pct. blandt de mandlige ikke-vestlige efterkommere og 65 pct. blandt de kvindelige ikke-vestlige efterkommere. Det er samme niveau som mænd og kvinder med dansk oprindelse.”

Det er jo fantastisk, at vi har så mange unge mennesker, som er dygtige, parate til at tage en uddannelse, og gør det!
Det er da for en gang skyld en succesfuld integrationshistorie, der burde råbes ud overalt!

Nej! Det egentlige problem er, at elevsammensætningen på gymnasierne bliver mere og mere skæv, fordi elever med ressourcestærke forældre i stigende grad fravælger det nærmeste gymnasium.

I Enhedslisten tror vi, at en løsning kan være skoledistrikter baseret på nærhedsprincipper for både almene gymnasier, handels- og tekniske gymnasier. Nærgymnasiernes skoledistrikter og fordelingen af eleverne kan fastlægges af regionerne, så det ikke overlades til armlægning mellem rektorerne.
Nærhedsprincippet kan gøre op med den skæve elevfordeling, uden at elever skal busses rundt til gymnasier langt fra deres bopæl.

Debatten om de tre partiers forkastede forslag synliggjorde, at der er en voksende politisk erkendelse af behovet for at ændre reglerne for fordeling af eleverne, hvis vi skal undgå en yderligere social og etnisk opsplitning af vores gymnasier. Forhåbentlig kan den erkendelse omsættes til konkret politisk handling. Ønsker vi sammenhængskraft frem for mere opsplitning, så skal vi nemlig handle nu.

 

Se læserbrevet i Herlev Bladet sektion 1 side 5