Forslag om demensvenlig kommune

På Sundheds og Voksenudvalgsmødet d. 29/8 havde Venstre stillet forslag om at Herlev tilslutter sig initiativet “Demens venlig kommune”. Initiativet sætter fokus på Demens området ved ikke kun at støtte demens ramte familier men også åbne mulighed for at skabe et lokalsamfund, som prøver at tage hensyn til følgevirkninger af demens, ved fx at lave en bedre skiltning, genkendelige ikoner, etc. Desværre valgt de 5 socialdemokrater i udvalget at stemme imod forslaget. Det gjorde de bl.a. med henvisning til at øvrige ældre ikke skal glemmes. Jeg er som sundhedsperson ikke et sekund i tvivl om, at initiativet ”Demens venlig kommune” også vil komme andre ældre i kommunen til gode.

Enhedslister stiller sig helt uforstående overfor, at man fra socialdemokratisk side vælger ikke at støtte forslaget. Det kan da kun være positivt, at andre end de familier der er ramt af demens, bliver bekendte med problematikken, blandt andet fordi sygdommen kan forsinkes med de rette tiltag, og fordi det ser du til, at rigtig mange af os løber ind i sygdommen, jo ældre vi bliver.

Enhedslisten har sammen med SF taget initiativ til at afholde et dialogmøde d. 11 september om demens, hvor alle har mulighed for at komme og dele deres erfaringer. Vi håber at se rigtig mange berørte borgere også socialdemokraterne.

Læserbrev af Marianne Dithmer og Arly Eskildsen (SF) i Herlev Bladet den 6. september 2017

Se indlægget i Herlev Bladet sektion 1 side 5