Danske Bank og manglende politisk handlekraft i Herlev

Bankskifte

Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge har vi blandt andet diskuteret, hvorvidt Herlev Kommune fortsat skulle have et samarbejde med Danske Bank.En bank som har indrømmet hvidvaskning i milliardstørrelse og er nu endelig er sigtet af bagmandspolitiet. Selv om det burde være klokkeklart for enhver, at et fremtidigt samarbejde med Danske Bank vil være dybt problematisk, har det desværre ikke været muligt at overbevise partierne i Herlev Byråd om, at vi ikke skal have Danske Bank som samarbejdspartner. På nær Enhedslisten og SF vil alle de andre partier nemlig ikke tage stilling til et bankskift før der foreligger en endelig domafgørelse.

Vi anerkender og sætter stor pris på at borgermesteren og forvaltningen selv har taget initiativ til at forholde sig til problemstillingen omkring alvorlig økonomisk kriminalitet hos Danske Bank.

Men vi er uforstående over for at man alligevel vælger at udskyde stillingtagen til at skifte Danske Bank først efter der falder dom i sagen. At partierne i Herlev Byrådet på nær Enhedslisten og SF vælger at udskyde en stillingtagen til bankskift indtil der foreligger en endelig domafsigelse kan derfor kun forklares med manglende politisk handlekraft.

Helt konkret er vi sammen med SF kommet med et ændringsforslag om at kommunalbestyrelsen snarest muligt igangsætter en udbudsproces med mulighed for at udelukke Danske Bank. Den mulighed er der i Udbudsloven, der gør det muligt at udelukke en virksomhed som danske bank, der med den seneste sigtelse fra bagmandspoliti har skabt tvivl om sin pålidelighed, selv om den endnu ikke er dømt. Jf. Frivillige udelukkelsesgrund jf. Udbudsloven §137, stk 1, nr. 3. For at undgå en lignende situation er løsningen uden tvivl at Herlev Kommune udarbejder nogle klare udbudskriterier, der per automatik udelukker virksomheder, der har været involveret i hvidvask, skattely og anden økonomisk kriminalitet.

Se Ibrahim Benlis læserbrev side 7 i Herlev Bladet den 26. december 2018

Bill Bjørklund (V) reagerer den 3. januar på Enhedslistens holdning. Se hans læserbrev.

Ibrahim Benli svarer følgende på sin Facebookside:
Venstres formand i Herlev, Bill Bjørklund, mener at vi i Enhedslisten gerne vil straffe 20.000 af Danske Banks medarbejdere ved at referere til mit debatindlæg i Herlev Bladet forrige uge. I mit debatindlæg havde jeg nemlig kritiseret samtlige partier i byrådet i Herlev, på nær SF og Enhedslisten, for deres manglende handlekraft i sagen om at stoppe samarbejdet med Danske Bank, grundet hvidvask sagen. Disse partier, heriblandt Venstre har nemlig valgt ikke at tage stilling til et bankskifte, før der foreligger en endelig domafgørelse i sagen om Danske Bank.

Det er komisk og samtidig helt vildt utroværdigt at Venstre med sit svar forsøger at fremstå som et parti, der varetager medarbejdernes interesser. Det ligner ellers ikke Venstres politik at værne om arbejdstagernes rettigheder. Men Bjørklund er selvfølgelig godt klar over, at det ikke er Danske Banks medarbejdere vi går efter, men det er deres arbejdsgiver, der er involveret i økonomisk kriminalitet i milliardstørrelse.

Ligeledes er det et utroværdigt argument fra Bjørklunds side, at hentyde til at vi Enhedslisten ikke ‘respekterer’ retssamfundets grundlæggende principper. For vi netop har henvist til Udbudsloven, da vi i byrådssalen kom med et ændringsforslag sammen med SF om at igangsætte en udbudsproces for at skifte Danske Bank ud.
Forresten skal Bjørklund vide at det er os, der står fast ved retssikkerheden, når det politiske flertal i dette land forsøger gang på gang at gå helt ud til kanten af loven.

——-

Nedenfor kan du læse en længere redegørelse for Enhedslistens argumenter for et bankskifte:

Ved det rigtige lange kommunalbestyrelsesmøde i onsdags har vi blandt andet diskuteret , hvorvidt Herlev Kommune fortsat skulle have sine bankforretninger kørende hos Danske Bank. En bank som har indrømmet hvidvaskning i milliardstørrelse og er af den grund nu endelig er sigtet af bagmandspolitiet. Selv om det burde være klokkeklart for enhver, at et fremtidig samarbejde med Danske Bank vil være dybt problematisk grundet de alvorlige afsløringer og sigtelsen mod den, har det desværre ikke været muligt at overbevise partierne i Herlev Byråd om, at vi ikke skal have Danske Bank som samarbejdspartner. På nær Enhedslisten og SF vil alle de andre partier nemlig ikke tage stilling til et bankskifte før der foreligger en endelig domafgørelse.

Vi anerkender og sætter stor pris på at borgermesteren og forvaltningen selv har taget initiativ til at forholde sig til problemstillingen omkring alvorlig økonomisk kriminalitet hos Danske Bank. Men vi er uforstående over for at man vælger at udskyde stillingtagen til at skifte Danske Bank først efter der falder dom i sagen. I Enhedslisten er vi og har altid været helt trofaste omkring retsprincippet om at alle er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Men de konkrete indrømmelser og afsløringer om hvidvask i milliardstørrelse gennem bankens estiske filial efterlader ikke nogen tvivl om, hvorvidt Danske Bank overhovedet har begået noget dybt ulovligt eller umoralsk. Det handler snarere om en tilståelsessag for Danske Bank. I og med sagen om Danske Bank er så omfattende kan man roligt forvente at sagen formentlig vil trække så meget ud at vi politisk bliver handlingslammede. At partierne i Herlev Byråd på nær Enhedslisten og SF vælger at udskyde en stillingtagen til bankskift indtil der foreligger en endelig domafsigelse kan derfor kun forklares med manglende politisk handlekraft.

Helt konkret er vi sammen med SF kommet med et ændringsforslag om at kommunalbestyrelsen snarest muligt igangsætter en udbudsproces, hvor Danske Bank kan blive udelukket af udbuddet. Den mulighed er der i Udbudsloven, der gør det muligt at udelukke en virksomhed som danske bank, der med den seneste sigtelse fra bagmandspoliti har skabt tvivl om sin pålidelighed, selv om den endnu ikke er dømt. Jf. Frivillige udelukkelsesgrund jf. Udbudsloven §137, stk 1, nr. 3. For at undgå en lignende situation er løsningen uden tvivl at Herlev Kommune udarbejder nogle klare udbudskriterier, der per automatik udelukker virksomheder, der har været involveret i hvidvask, skattely og andre økonomisk kriminalitet.

Fra Enhedslistens side vil vi naturligvis følge sagen tæt og vil afprøve mulighederne for, om samarbejdet med Dansk Bank kan blive bragt i ophør snarest muligt.