Klima og miljø

På kommunalbestyrelsemødet den 6. februar 2019 blev Enhedslistens forslag på klima- og miljøområdet behandlet som punkt 29

Resume

Enhedslisten foreslår at Herlev kommune tager ansvar for nedbringelse af CO2 belastningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de stigende klimaudfordringer har også Herlev kommune et ansvar.

Forslag:Enhedslisten foreslår derfor, at vi indleder en drøftelse af en strategi på området med at undersøge muligheden for:

  • at benytte alternative transportformer til destinationer i Danmark og Europa
  • at kompensere for CO2 udslippet f.eks. ved at iværksætte  træplantning
  • at nedbringe forbruget af kød i kommunens institutioner

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet
Artikel i Herlev Bladet den 13. februar side 4 om debatten i kommunalbestyrelsen