Debat om rådhuset

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018 var punktet om evt. flytning af rådhuset til et nyt bymidtecenter på dagsordenen

Enhedslisten står fast på at rådhuset skal blive på borgernes hænder

Marianne Dithmer skriver i anledning af debatten i Herlev Bladet den 28. november:
Enhedslisten er lodret imod, at rådhuset skal bo i lejede lokaler. Rådhuset er borgernes hus, og derfor skal det ejes af borgerne. Lige nu ejer borgerne rådhuset, men med vedtagelsen onsdag kan det snart være fortid.
På det ekstraordinære og noget forcerede kommunalbestyrelsesmøde onsdag d. 21. november stemte vi imod Socialdemokratiets forslag. Det gjorde vi, fordi forslaget indeholdt en konkret bemyndigelse til at realitetsforhandle om lejeaftale med NREP om lejemål til rådhusformål i Herlev Bymidte. Vi står fast på, at vi ikke vil stemme for en sådan beslutning, derfor stemte vi imod.

Se læserbrevet og mere om debatten i Herlev Bladet fra den 28. november s. 4- 

Fra debatten om rådhuset før kommunalvalget