Debat om rådhuset

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. marts 2019 blev der taget beslutning om at rådhuset skal leje sig ind i et fremtidigt bymidtecenter.

Læs Herlev Bladets artikel op til kommunalbestyrelsesmødet
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet – det er punkt 44
Læs Ibrahim Benlis læserbrev: Rådhus de næste 30 år på udlejerens præmisser.
Mere debat i Herlev Bladet den 20. marts.

Enhedslisten er imod beslutningen. Vi mener at rådhuset burde bliver på borgernes hænder og frygter  for at det kan ende i hænderne på en kapitalfond. Læs mere

Historien:

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018 var punktet om evt. flytning af rådhuset til et nyt bymidtecenter på dagsordenen

Enhedslisten står fast på at rådhuset skal blive på borgernes hænder

Marianne Dithmer skriver i anledning af debatten i Herlev Bladet den 28. november:
Enhedslisten er lodret imod, at rådhuset skal bo i lejede lokaler. Rådhuset er borgernes hus, og derfor skal det ejes af borgerne. Lige nu ejer borgerne rådhuset, men med vedtagelsen onsdag kan det snart være fortid.
På det ekstraordinære og noget forcerede kommunalbestyrelsesmøde onsdag d. 21. november stemte vi imod Socialdemokratiets forslag. Det gjorde vi, fordi forslaget indeholdt en konkret bemyndigelse til at realitetsforhandle om lejeaftale med NREP om lejemål til rådhusformål i Herlev Bymidte. Vi står fast på, at vi ikke vil stemme for en sådan beslutning, derfor stemte vi imod.

Se læserbrevet og mere om debatten i Herlev Bladet fra den 28. november s. 4- 

Fra debatten om rådhuset før kommunalvalget

Borgmester Thomas Gyldal indkalder de partier “der ser positivt på at flytte rådhuset til bymidten” til møde om fremtidig brug af rådhusgrunden

Enhedslisten og SF ønsker ikke at binde sig til flytning af rådhuset og deltog derfor ikke i mødet den 28. januar, men mener at det er forkert af borgmesteren på den måde at holde partier der ikke støtter at man lejer sig ind i bymidten, uden for indflydelse på evt. byudvikling på rådhusgrunden hvis situationen en gang bliver den at den skal sælges til boligbyggeri.

Læs Herlev Bladet den 30. januar side 4 om sagen.