Problemer i forbindelse med nye baner til B1973

Hvis B1973 skal blive ved med at vokse, skal det ske i dialog med naboerne

Enhedslisten har, siden vi blev valgt ind i 2018, været optaget af, at der ikke skulle anlægges kunstgræsbaner, fordi det gummigranulat, der ender med at ligge alle steder, er skadeligt for naturen. Derfor stemte vi i april måned for, at man i B73 kunne anlægge hybridgræsbaner i stedet for. I forbindelse med diskussionen af hybridgræs overså vi, at der under punktet stod, at man ville anlægge kunstgræs på et mindre område, såfremt der var ekstra midler til det. Efter at have læst beboernes fremstilling af sagen i Herlevbladet, virker det som om, at vi som politikere har manglet nogle oplysninger om projektet.
Men en ting er sagsfremstilling til os, en helt anden inddragelse af borgere, som berøres direkte. At borgerne som bor opad banerne ikke orienteres og inddrages i processen, er slet ikke i orden. Og det er slet ikke i orden, at man fx. begynder at grave ud til lysmaster, før projektet er godkendt af de rette instanser og med de rette miljøgodkendelser.

I Enhedslisten ser vi derfor frem til at blive præsenteret for en plan for den udvidelse af projektet, som bla. lysmasterne åbenbart er en del af, og en plan for dialog med borgerne, for hvis et idrætsanlæg så stort som B73 skal blive ved med at være en succes, og det håber vi, kræver det, at alle parter, både B73, kommunen og borgerne i området, finder en løsning, som alle parter kan leve med.

Marianne Dithmers indlæg er brag i Herlev Bladet den 8. oktober 2020.