Det ville have klædt Herlevs borgmester at støtte de offentligt ansatte

Læserbrev i Herlev Bladet den 25. april 2018

Af Ibrahim Benli på vegne af Enhedslisten Herlev

Når Herlevs borgermester Thomas Gyldendal gang på gang fremhæver, at en lockout mod 440.000 offentligt ansatte var en nødvendighed og et modspil i en forhandlingssituation, ved vi, at sagen handler om alt andet end en nødvendighed. Vi fortolker denne udtalelse som et udtryk for arbejdsgivernes, heriblandt KL’s manglende politiske vilje til at imødekomme offentligt ansattes berettigede krav. Det ville nu have klædt vores borgermester og de 6 andre socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer af KL at stemme imod lockouten frem for at forsvare den. 7 ud af 17 bestyrelsesposter i KL er i dag besat af socialdemokrater, og deres stemmer gjorde en lockout mulig. I Herlev vil en lockout ramme alle folkeskoler, daginstitutioner, jobcenteret, sundhedsplejen og tandplejeområdet.

Enhver borger i Herlev kan sagtens se, at et lockoutvarsel, der vil ramme omkring halv million offentligt ansatte mod et strejkevarsel med kun 10 % af de offentligt ansatte var en overreaktion og et modspil fra KL’s side, som er ude af proportioner. Det er derfor ikke overraskende, at der er massiv støtte til offentligt ansatte i samfundet. En af de seneste spørgerunder blandt vælgerne har for eksempel vist, at der er massiv opbakning til lærerne omkring deres krav om en arbejdstidsaftale gennem en overenskomstforhandling, imens det kun er hver syvende vælger, der har sympati for de kommunale arbejdsgivere. Flere andre undersøgelser har undervejs vist lignende resultater omkring støtte til andre offentligt ansatte, hvilket vores borgermester og de 6 andre socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer fra KL udmærket er klar over. Derfor er det ikke overraskende, at socialdemokraterne med Mette Frederiksen i spidsen forsøger at tage undgåelsestrategien i anvendelse hver gang de bliver spurgt om deres holdninger omkring OK18. En meget interessant udmelding eftersom det jo var socialdemokraterne der fra Christiansborg orkestrerede lockouten mod lærerne i 2013.

Vi vil blot gøre opmærksom på at samtlige socialdemokratiske medlemmer af KL’s og Danske Regioners bestyrelse har stemt for en lockout. Derfor køber vi ikke præmissen om at socialdemokraterne ikke blander sig i overenskomstforhandlinger. Med de indflydelsesrige bestyrelsesposter de har, ville det have klædt socialdemokraterne at stemme imod lockout og støtte de offentligt ansattes berettigede krav.

Se læserbrevet og Thomas Gyldals svar i Herlev Bladet, det er på side 4