Udlejning af Herlev Kommunes faciliteter

Der er pres på bl.a. idrætsfaciliteter i Herlev Kommune.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. maj 2020 stillede Enhedslisten et forslag om at prioritere Herlevs borgeres og foreningser adgang i forhold til udlejning til private.

Referat af punktet:

Punkt 28: Forslag fra Enhedslisten (Ø)
00.22.00G01-3-20
Resume
Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til møde i Kulturog
Fritidsuvalget den 26. maj 2020.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udlejning af faciliteter i Herlev kommune foreslår Enhedslisten (Ø):
at udlejning til private kan ske, når borgere, foreninger og oplysningsforbund ikke har brug
for faciliteterne. Udlejning til private kan dog ske i forbindelse med enkeltstående
arrangementer og med vægt på, at de normale brugere, altså borgere, foreninger og
oplysningsforbund, ikke generes i større omfang.
Baggrund
På baggru nd af bl.a. den debat der har været omkring fordelingen af tider i svømmehallen og
HI-fitness, ser vi et stigende behov hos foreningerne for adgang til kommunens faciliteter.
Enhedslisten (Ø) synes, det er rigtig positivt, at foreninger og borgere benytter kommunens
faciliteter, det har hele tiden i vores optik været målet. Vi mener derfor at borgere og
foreninger fremadrettet skal være de primære brugere af faciliteterne.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning
Forkastet med 4 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (Ø, O) 1 undlod at stemme (C).