Drop de nationale tests i folkeskolen

Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde stillede enhedslisten forslag om, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til børne- og undervisningsministeren med et ønske om at fritage eleverne i Herlevs skoler for de nationale tests i år på grund af det usædvanlige skoleår.
Socialdemokratiet og Venstre valgte blandt andet at stemme imod forslaget ….

Marianne Dithmer og Ibrahim Benli har skrevet et læserbrev om forslaget om at droppe de nationale tests og om debatten i kommunalbestyrelsen.
Se hele læserbrevet