Det er et demokratisk problem når så mange borgere ikke bruger deres stemmeret

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2021 stillede Enhedslisten forslag om en indsats for at styrke stemmedeltagelsen blandt bl.a. unge, udsatte borgere og borgere med minoritetsbaggrund.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, bl.a. fordi det viste sig at forvaltningen allerede havde planlagt en række initiativer for at højne valgdeltagelsen i kommunen.

I Herlev Bladet redegør Ibrahim Benli for forslaget
Læs Ibrahim Benlis indlæg

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2021
Forslag om en indsats for at styrke stemmedeltagelsen er punkt 143