350S ændres – er I klar over det?

Kollektiv skal udbygges, ikke indskrænkes.

Claus Jensen gør opmærksom på at 350S fra december vil have endestation på Malmparken station i stedet for, som nu, på Ballerup station. Det betyder bl.a. at passagerer til Psykiatrisk Center Ballerup fremover skal med tog til Ballerup station og derfra med bus. En ændring der kan være vanskelig at klare for folk med psykiske problemer.

Se Claus Jensens læserbrev bragt i Herlev Bladet den 31. marts 2021