Debat om klassesammenlægninger og klassekvotienter

I Herlev Bladet den 28. maj kan man læse om en sag på Lindehøjskolen hvor forældre til børn i de nuværende fem 4. klasser protesterer over beslutningen om at sammenlægger klasserne til fire klasser efter sommerferien. Forældrene føler sig ikke hørt i sagen.
Læs side 4 og 5 i Herlev Bladet den 28. maj 2020

På baggrund af omtalen har Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti følgende forslag på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni:

  1. Kommunalbestyrelsen opfordrer forvaltningen til at udarbejde et forslag til politisk behandling omhandlende en vejledning for Herlevs skoler vedr. processer for inddragelse af skolernes interessenter som forældre, elever, personale mv. i forbindelse med større ændringer af den enkelte skoles organisering.
  2. Kommunalbestyrelsen bekræfter, at det overordnede mål for klassedannelsen i Herlevs skoler er at komme så tæt som muligt på 21 elever pr. klasse jf. Styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler med bilag 1: Skole- og undervisningsplan: ”Det overordnede mål med skoledistrikterne skal medvirke til en klassedannelse, hvor man kommer så tæt som muligt på 21 elever pr. klasse …”.

I Herlev Bladet den 3. juni side 10 til 11 kan du læse mere om sagen
Debatten ruller videre, læs Herlev Bladet side 6-7 den 25. juni, bl.a. med referat fra kommunalbestyrelsesmødet. Se det officielle referat og læserbrev fra Ibrahim Benli bragt i Herlev Bladet den 25. juni.