Strejke, lockout?

Forslag fra Enhedslisten
Hvis det ender med strejke/lockout, skal Herlev Kommune bruge de sparede lønkroner på de områder hvor besparelsen ligger.
Forslaget blev på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 oversendt til Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Se også omtalen i Herlev Bladet den 21. marts side 7