Stefan er med i den nystartede ungecafé Ung 2 Ung

Stefan Rundstrøm er aktiv i den nye café for unge  som Herlev Kommune har oprettet sammen med Røde Kors. Stefan er også frivillig i Ungdommens Røde Kors og er sammen med andre unge med til at drive den nye café.
Caféen har til huse sammen med Ungerådgivningen på Herlev Hovedgade 50C og er åben hver torsdag kl. 18.30 til 20.30.
Caféen er et frirum for unge mellem 13 og 23 år, og de unge er selv med til at sætte deres præg på caféen.

Herlev Bladet den 23. september 2021 om den nye café

Stefan er nr. 4 på kandidatlisten for Enhedslisten til kommunalvalget til november.