Saxbo – fremtidsplaner

På side 4 i Herlev Bladet den 17. februar spørger Jacob Hagen kommunalbestyrelsen om hvilke planer der er i forbindelse med at rådhuset flytter til nye bygninger i bymidten og i Hjortespring, specielt spørger han til planerne for Saxbo-bygningen.

Marianne Dithmer svarer i Herlev Bladet den 24. februar 2022