Manglende plejeboliger til demente

I Herlev Bladet den 31. maj var der et læserbrev fra Børge Kiselberg om problemet med manglende boliger til pårørende med demens.
Læs Børge Kiselbergs brev i Herlev Bladet, det er på side 5

Den 14. juni svarede Maianne Dithmer under overskriften:

Enhedslistens mening om plejeboligsituationen

Mange tak for den direkte forespørgsel i forhold til hvad vi i Enhedslisten vil gøre ved de manglende plejeboliger.

Jeg har med stor interesse fulgt de forskellige indlæg vedrørende ventelister til plejeboliger i kommunen og problematikken omkring plejebolig til borgere med demens. Jeg kan forstå på svaret fra kommunen, at der er 2 måneders ventetid, hvis ikke man har et særligt ønske. Det, tænker jeg, er acceptabelt for de fleste. Problemet opstår, hvis man har et ønske som skyldes et særligt behov, som fx når man har en pårørende med demens. Sygdommen demens kræver nemlig nogle særlige kompetencer hos personalet og nogle særlige omgivelser, som ikke alle plejeboliger kan leve op til. Der kan derudover være en akut forværring, som gør plejen opslidende for den pårørende. En ubærlig situation fordi de fleste pårørende ikke selv kan bære tanken om, at de må bede om hjælp.  Vi vil derfor i Enhedslisten undersøge nærmere, hvordan man i kommunen prioriterer boligerne til ansøgerne, for der er ingen tvivl om, som du selv nævner, at det at tage sig af en ægtefælle med demens, kræver noget særligt. Jeg har selv en historie fra min familie, hvor en ægtefælle gennem 40 år måtte lade sig skille, fordi hun ikke magtede opgaven og ikke kunne få hjælp fra sin kommune. Det er simpelthen ikke rimeligt, hvis en borger skal derud, før der handles.

Vi bliver i Herlev kommune flere og flere ældre medborgere, så vi kommer til i fremtiden at tage behovet for ældreboliger op til seriøs drøftelse. Særligt diskussionen omkring behov for pleje, bolig og støtte til pårørende til borgere med demens. Vi vil derfor i Enhedslisten love at undersøge behovet for plejeboliger og generel støtte til borgere med demens og deres pårørende, og på den baggrund, stille forslag til de kommende budgetforhandlinger.

Se Herlev Bladet for den 14. juni, læserbrevet er på side 5.