Opråb for en sikker skolevej

Læserbrev fra Marianne Dithmer i Herlev Bladet den 11. april 2017

Bilister har ubetinget vigepligt der hvor cykelstier krydser vej og der er bump.
Da jeg tirsdag den 4. april deltog i kommunenes interessante borgermøde om belysning og tryghed, kom vi vidt omkring “tryghed”. For eksempel kunne en af deltagerne oplyse os andre om en ikke særlig anvendt regel omkring ubetinget vigepligt i Herlev, nemlig den der siger at:
Ubetinget vigepligt betyder at du skal holde tilbage (vige) for trafikanter ved:
Udkørsel over fortov, cykelsti eller rabat som er hævet over kørebanen på den vej man kører ind på.
Av min arm. Pludselig gik det op for os andre at, hvis vi tolker reglerne rigtigt, burde alle de hajtænder der er tegnet på cykelstierne ved overgangene på for eksempel Sortemosevej, Krebsedammen og Gl. Klausdalsbrovej ikke være der. Bilisterne har ubetinget vigepligt fordi der er tale om en krydsende cykelsti på et stykke vej som er hævet over kørebanen. Med dette indlæg håber jeg at kommunen vil undersøge forholdene nærmere. Hvis vi har tolket det rigtigt, sætter “ubetinget vigepligt”-skilte op ved alle relevante cykelstiovergange, så bilisterne bliver opmærkesomme på deres pligt over for de børn, unge og voksne som dagligt krydser vejen ved overgangene. Med tak til den engagerede opmærksomme deltager fra den anden side af Ring 4.