Om kunstgræsbaner, miljø og nabogener

Problematiske stoffer i infill på kunstgræsbaner

Der er forskellige miljøproblemer med kunstgræsbaner, her ser vi specielt på kunstgræsbaner med infill  i form af gummigranulat fra udtjente bildæk.
Som Miljøstyrelsen skriver i deres vejledning fra 2018 om kunstgræsbaner: ” Mange fodboldspillere og deres forældre har gennem tiden konstateret, at granulatet ikke bare bliver liggende på banen, men følger med hjem.”
Miljøstyrelsens vejledning om kunstgræsbaner

Det er giftige stoffer, de er kræftfremkaldende, og i prøver fra kunstgræsbaner overskrider de langt grænseværdierne. Det er stoffer som hverken må komme i kontakt med hud og mundhule.
Kilde: Magasinet Grøn Omstilling, efteråret 2020.
Læs også debatindlæg af Lone Mikkelsen, Rådet for Grøn Omstilling:
Kunstgræs skyder miljøet til hjørne, debatindlæg i Politiken 19. maj 2020, – i Altinget den 26. maj 2020.

Der bruges også gummigranulat løst på bl.a. legepladser!
Det fremgår af det høringssvar Rådet for Grøn Omstilling har afgivet til et forslag fra EU om infill:
Kommissionens forslag om polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAHer) i granulat og flis som fyld i kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser og til sportsanvendelser

Nabogener med støj og lys

“Eftersom brugen af kunstgræsbaner er så intensiv, kan naboerne opleve støj og lys fra banen, som en  stor belastning. Dette har flere steder i landet været årsag til nabokonflikter og kan medføre dyre, kompenserende tiltag – eller krav om tidsmæssige begrænsninger – hvis man som baneejer ikke tager højde for potentielle støj og lysgener, før kunstgræsbanen anlægges…..”
Dette citat fra Miljøstyrelsens vejledning om kunstgræsbaner viser tydeligt det er vigtigt med borgerinddragelse.

Er der alternativer til kunstgræsbaner med infill af bildæk?

Der arbejdes med forskellige alternativer, fx hybridgræs – det som er valgt til fodboldbane 2 i B73´s projekt.
IFFD – Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark – fortæller om hvordan Gladsaxe Kommune arbejder med at udfase de gamle kunstgræsbaner til fordel for en mere miljøvenlig løsning. Læs her