Nej til kunstgræsbane med gummigranulat

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. januar 2021 at etablere en kunstgræsbane på Ederlandsvej 23.

Enhedslistens ændringsforslag om at udsætte beslutningen og undersøge mulighederne for at etablere en kunstgræsbane uden gummigranulat blev nedstemt.
Referat fra kommunalbestyrelsesmødet

I Herlev Bladet den 21. januar kan man læse om de miljø- og sundhedsproblemer ved gummigranulat der får Enhedslisten til at stemme nej:
Marianne Dithmer: Nej til kunstgræsbane med gummigranulat