Minimumsnormeringer

Kommunalbestyrelsen behandlede den 19. august 2020 et forslag om fordeling af statslige midler til løft af normeringer i daginstitutionerne.

Det blev foreslået at ansætte pædagogisk personale for beløbet, ikke på enkelte institutioner men i kommunen som helhed – personale der kan flyttes rundt mellem institutionerne efter behov.

Enhedslisten stemte sammen med Socialistisk Folkeparti imod, Enhedslisten med følgende stemmeforklaring:
“Udmøntning af puljemidlerne skal ske i overensstemmelse med puljens intention om at give et generelt løft til minimumnormeringer i hele Herlev”.

Ibrahim Benli og Marianne Dithmer har skrevet om Enhedslistens holdning i et indlæg i
Herlev Bladet den 27. august

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet, se punkt 104