Markering for Ukraine

Fredag den 25. februar demonstrerede herlevborgere den krig Rusland har indledt mod Ukraine

Ibrahim Benli, medarrangør af markeringen, fortæller

“Det var en fin markering. Selv om der blev indkaldt med kort varsel var der omkring 35 mennesker, der var samlet foran Herlev Rådhus en fredag aften. Udover Nikolaj Villumsen, medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten, holdt Bill Bjørklund på vegne af Venstre og Deniz Kücükavci på vegne af Radikale Venstre en kort tale ved demonstrationen. Sognepræsten ved Præstebro Kirke,  Hjørdis Kjærgaard, sluttede markeringen med en bøn for det ukrainske folk. SF og Herlevlisten, som også var medarrangører, har ikke ønsket at holde en tale men blot være til stede ved markeringen.
Blandt dem, der var til stede ved markeringen, var der mange, der ligesom mig ærgrede sig over, at nogle partier i Herlev valgte at trække sig fra denne vigtige fælles demonstration. Det var ikke  partipolitiske holdninger, der var omdrejningspunktet for demonstrationen, men snarere et fælles budskab om at vi som et lokalt samfund på tværs af politisk skel kan stå sammen om det ukrainske folk mod russisk overgreb.”