Lejecykler ved centrale kollektive trafikknudepunkter

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. august 2019 stillede Enhedslisten forslag om en ordning med lejecykler
Man har i Ballerup og Glostrup kommuner besluttet sig for at give borgerne adgang til lejecykler ved centrale kollektive trafikknudepunkter i byen for at lette den videre transport. Enhedslisten foreslår en lignende løsning i Herlev.”

Læs om forslaget som er sendt videre til §17, stk. 4 udvalget om bæredygtighed.

Se punkt 143 på kommunalbestyrelsesmødet

Se omtale i Herlev Bladet side 6 den 3. september 2019