Kunstgræsbanen ved B73 mangler bæredygtighedsperspektiv og borgerinddragelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. april 2020 at frigive midler til etablering af en hybridgræsbane på fodboldbane 2 ved Boldklubben B73. Kommunalbestyrelsen gav samtidig grønt lys for en ny kunstgræsbane på bane 2 der ligger op til en eksisterende kunstgræsbane.
Se referatet

Denne kunstgræsbane var på dagsordenen på årets sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Om dette punkt siger Marianne Dithmer:

“Heller ikke denne gang blev vi klogere på, hvordan man er nået fra “eventuelt kunstgræsbane”, til et igangsat projekt med kunstgræsbane med gummigranulat fra gamle bildæk og med en tribune, lysmaster og støjskærme.

Der er rigtig mange gode grunde til, at dette projekt ikke bør presses hurtigt igennem det politiske system. Som politikere har vi ansvaret for at sørge for at borgerne inddrages, sundhedsskadelige forhold undgås, og lovgivningen overholdes. Derfor stillede vi forslaget om at projektet udsættes, så vi kan få et ordentligt grundlag at tage beslutninger på. Desværre var socialdemokraterne ikke enige og stemte derfor vores forslag ned i Kultur og fritidsudvalget.”

Fra referatet (punkt 61 på mødet den 15. december 2020)
Enhedslisten (Ø) stillede følgende ændringsforslag:
1. At projektet udsættes med henblik på en mere uddybende redegørelse for projektet f.eks. tegninger, lysindfald etc. og forløbet for inddragelsen af borgerne.
2. At projektet udsættes med henblik på en mere grundig undersøgelse af en kunstgræsløsning som ikke indeholder miljø- og sundhedsskadeligt gummigranulat. Ad 1.: Forkastet med 4 stemmer imod (A) og 3 stemmer for (Ø, V, C). Ad 2.: Forkastet med 5 stemmer imod (A, C) og 2 stemmer for (Ø, V).

Punktet kommer på kommunalbestyrelsesmøde den 13. januar med følgende stemmeforklaring fra Enhedslisten:
Enhedslisten stemmer imod på grund af mangelfuld borgerinddragelse, sagsfremstilling og kunstgræs med gummigranulat som er miljø og sundhedsskadeligt og ikke i tråd med kommunens bæredygtighedsstrategi.

Kommunalbestyrelsens flertal vedtog den 13. januar at anlægge kunstgræsbanen, se referatet fra mødet

I forbindelse med debatten om omlægning af banerne skrev Marianne Dithmer et læserbrev med fokus på de problemer naboer til banerne har påpeget.
Se læserbrevet fra den 8. oktober
I Herlev Bladet den 21. januar her Marianne endnu et læserbrev: Nej til kunstgræsbane med gummigranulat

Vil du vide mere om kunstgræsbaner, miljø og nabogener?

I Herlev Bladet er det i øvrigt flere artikler om sagen, de drejer sig om at naboerne stadig er utilfredse og vil klage over anlæggelse af banen, og om at politikerne er utilfredse med den proces der har været i forhold til naboerne.
Herlev Bladet den 21. januar 2021