Hvorfor er Enhedslisten Herlev med i årets budgetforlig?

Det korte svar er, at budgetaftalen rummer elementer, der styrker kernevelfærden, samt at vi har sikret en konkret plan for en grøn omstilling i Herlev.

Et styrket kernevelfærd

Ud over penge til gratis psykologhjælp til unge har vi med budgetaftalen sikret en pulje til rekruttering af sundhedspersonale, ekstra midler til ældrepleje, mere personale til 0-2 års området, renovering af skolerne og midler til drift af det specialiserede socialområde (botilbud, aktivitetscentre etc.) over de næste 4 år.

Enhedslisten havde dog ønske om flere midler og personaleressourcer til de områder, hvor skoen trykker mest.
Vi ønskede fx at afsætte midler til inklusionsområdet, navnlig i indskolingen og til at prioritere en særlig indsats for ledige, der er omfattet af 225 timers reglen.
Vi vil de næste fire år i udvalg og i kommunalbestyrelsen arbejde for at ovennævnte områder får mere opmærksomhed.

Initiativ for en bæredygtig udvikling i Herlev

Vi er glade for at vores forslag om nedsættelse af et §17 stk. 4-udvalg om grøn omstilling er en del af budgetaftalen.

Udvalget skal, med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling, komme med et bud på en bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Udvalget vil inddrage borgerne, og det betyder at du som borger i Herlev med særlig interesse for eller viden om grøn omstilling, har en reel mulighed for at komme med forslag til hvordan vi kan arbejde med grøn omstilling. Det passer fint med at mål nr. 17 er “Partnerskaber for handling”, vi skal huske at gøre det i fællesskab.

I Enhedslisten har vi store forventninger til arbejdet. Grøn omstilling er den eneste måde vi kan sikre et ordentlig samfund for de næste generationer, og det er så vigtigt at vi allesammen får mulighed for at deltage i denne omstilling i Herlev, hvis den skal være langtidsholdbar.

Hent Budgetaftale 2019