Hvad skal vi med en borgerrådgiver?

Behøver vi en borgerrådgiver i Herlev?

Det gør vi, og det har Ibrahim Benli skrevet om i 2730 Kronikken i Herlev Bladet den 21. januar 2021
Læs kronikken

Enhedslisten har længe ønsket en borgerrådgiver i Herlev

I finanslovsaftalen for 2021 er der afsat et beløb til oprettelse af stillinger som borgerrådgiver i perioden 2022 – 2024. Derfor har vi nu stillet forslag om at Herlev Kommune ansøger om penge fra den pulje.

Flertallet i kommunalbestyrelsen er ikke i første omgang enige i at Herlev har brug for en borgerrådgiver. De stemte for et ændringsforslag hvor Økonomi- og Planlægningsudvalget skal drøfte en proces hvor man skal finde frem til om Herlev har behov for en borgerrådgiver.

42 ud af landets 98 kommuner har allerede en borgerrådgiver.

Der kan opstå fejl, misforståelser eller andre problemer i mødet mellem borger og sagsbehandler, og der kan en borgerrådgiver der ikke er en del af forvaltningen, være med til at belyse sagen, afklare misforståelser og i sidste ende være med til at sikre den enkelte borgers retssikkerhed.

En borgerrådgiver være med til at sænke konfliktniveauet, fx ved at hjælpe parterne med at forstå hinanden, hjælpe borgeren med at blive hørt, guide gennem den kommunale forvaltning, hjælpe med at klage. Borgerrådgiverens erfaringer er nyttig viden for forvaltningen og kan forbygge “dårlige sager”.

Borgerrådgiveren er en person der lytter til borgeren og på den måde måske kan opklare misforståelser og “oversætte” afgørelser som borgeren ikke umiddelbart kan forstå. Borgerrådgiveren kan også gå med til møder hvis borgeren ønsker det. Borgerrådgiveren kan selvfølgelig ikke ændre en afgørelse, men kan hjælpe med at klage hvis borgeren ønsker det.

Forskellige typer af klager er fx. utilfredshed med en afgørelser, utilfredshed med  en sagsbehandler, langsommelig sagsbehandling, manglende svar, uenighed i det der står i sagen ….

Vil du vide mere om hvad en borgerrådgiver er, så start med Danske Handicaporganisationers opfordring til kommunerne om at ansætte en borgerrådgiver. Fra den side er der også link til tænketanken Justitias oversigt over borgerrådgivere og analyse: Borgerrådgiver – en sikring af borgernes retssikkerhed.
Du finder siden her: DH til kommunerne: ansæt en borgerrådgiver

Følg Enhedslistens forslag om at ansætte en borgerrådgiver