Pas godt på hinanden

Genåbning af skoler og institutioner i Herlev

Kære forældre, lærere og pædagogiske personale i Herlev, navnlig jer der sidder med en følelse af usikkerhed og utryghed i forbindelse med genåbning af skoler og daginstitutioner i slutningen af uge 16.

Som Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer i Herlev vil vi fortælle jer at det er vores indtryk at skoleledere, medarbejdere i forvaltningen og de faglige organisationer i fællesskab har knoklet og gjort deres yderste for at planen for genåbning af skoler, daginstitutioner, dagplejen og SFO i Herlev som vi her til eftermiddag – den 11. april – enstemmigt har vedtaget i kommunalbestyrelsen, kommer til at ske forsvarligt og trygt. Med denne plan og jeres opbakning håber vi at vi kan sikre at vores børn kommer tilbage til en hverdag hvor deres sociale og faglige udvikling kan holdes ved lige i fællesskab med andre børn og voksne.

Den 7. april fremlagde forvaltningen deres oplæg om hvordan de har tænkt sig at genåbne skoler og daginstitutioner. Dette oplæg har vi sammen med de andre partier kvalificeret ved at komme med vores besyv. Faciliteter for rengøring og hygiejne, ekstra personalemæssige ressourcer, personalevilkår og udsatte børn og familier har været nogle af vores fokusområder. Som Enhedslisten har vi fra starten været dybt optaget af at bidrage konstruktivt til forvaltningens forberedelser til åbningen således at der bliver sikret rammer og de nødvendige faciliteter ude i den enkelte institution og skole som følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Ud fra den samlede plan vi fik vedtaget i dag, kan vi se at forvaltningen i samråd med de lokale ledere, medarbejdere og faglige organisationer har knoklet for at finde de rigtige løsninger der skal til, for at vi kan sende vores børn trygt til skoler og institutioner.

Denne plan er efter vores mening fuldt i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, der overordnet vedrører rengøring og hygiejne, afstanden til hinanden samt personalemæssige ressourcer. Der blev i hvert fald sørget for samtlige faciliteter, der skal sikre krav om hygiejne og rengøring ude i den enkelte skole og institution. Rengøringen vil blive varetaget af eksternt personale således at personalet i skoler og dagtilbud udelukkende skal tage sig af børn og undervisning. Derudover skal alle klasser i løbet af den første uge mødes med en psykolog fra PPR som vil tale med børnene om COVID-19, perioden med hjemmeundervisning og de tanker og spørgsmål det har medført. Dette initiativ synes vi for eksempel er et rigtig godt initiativ for at sikre at vores børn føler sig trygge ved at gå i skole.
Ifølge planen sker genåbningen af skoler og institutioner i Herlev forskudt således at personalet på skolen og institutionerne kan forberede genåbningen så den kan ske trygt og efter myndighedernes anbefalinger. Skolerne åbnes således at at 0.- 1. klasse starter fredag den 17. april 2020, 2.– 3. klasse mandag den 20. april 2020 og 4.– 5. klasse tirsdag den 21. april 2020. Alle dagtilbud åbner for pasning fra fredag den 17. april 2020. Det er også vigtigt at understrege, at den plan naturligvis vil blive justeret/tilpasset hvis der ændres i sundhedsmyndighedernes anbefalinger eller hvis der er behov for ændringer ude i den enkelte institution eller skole, fx hvad angår personaleressourcer.

God påske til jer alle!

Marianne Dithmer og Ibrahim Benli, kommunalbestyrelsesmedlemmer for Enhedslisten Herlev