Stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. februar 2022 blev der vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten for Herlev Kommune der betyder at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan indkalde stedfortrædere hvis de er forhindret i at møde op til et kommunalbestyrelsesmøde.

Se Herlev Bladets referat af behandlingen af punktet på kommunalbestyrelsesmødet

Punkt 21  på dagsordenen ser sådan ud:

Listerne A, B, F og Ø stiller forslag om, at forvaltningen udarbejder nyt forslag til styrelsesvedtægt for Herlev Kommunalbestyrelse om indkaldelse af stedfortrædere til kommunalbestyrelsesmøder.

Partierne foreslår endvidere, at partierne selv får ansvaret for at sikre indsuppleringen af stedfortræderen, blandt partiernes fire første suppleanter, og at dette meddeles forvaltningen senest kl. 12:00 på dagen for kommunalbestyrelsens møde.

Stedfortræder kan indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end én måned.

Partierne foreslår ligeledes at der én gang årligt forelægges en statistik om medlemmernes fravær fra kommunalbestyrelsens åbne og lukkede møder, fra møder i Økonomi- og Planlægningsudvalget og i de stående udvalg.

Forslaget er punkt 21 på kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2022

Det Konservative Folkeparti stillede på samme møde et lidt anderledes udformet forslag om indkaldelse af stedfortrædere (punkt 22). Det forslag blev forkastet.