Forslag fra SF og Enhedslisten om at modtage et antal uledsagede flygtningebørn

På kommunalbestyrelsens dagsorden onsdag den 11. november er følgende forslag på dagsordenen som punkt 160

Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F) ønsker at kommunalbestyrelsen beslutter, at Herlev Kommune stiller sig til rådighed som modtagerkommune, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark ekstraordinært skal modtage uledsagede flygtningebørn fraflygtningelejrene i Grækenland.
Baggrund: Flygtningekrisen i 2015 har udover tusindevis af flygtninge, der strandede på europæiske motorveje, medvirket til at flygtningelejrene i Grækenland siden har været overfyldt. Dårlige sanitære forhold kombineret med corona smitten udgør aktuelt en stor humanitær krise. Blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede børn, og de udgør en særligt sårbar gruppe. Dette var især udtalt i Moria-lejren. Det har fået flere europæiske byer til at påpege de vanskelige forhold i de græske flytgningelejre gennem initiativet “Eurocities Solidarity Cities Initiative”. Heri udtrykkes byernes bekymring for den humanitære krise, og byerne har sammen henvendt sig til EU den 22. april 2020 med et ønske om samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at kunne tilbyde de uledsagede børn en bedre tilværelse. I Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti mener vi, at vi bør følge mange andre kommuner, heriblandt Rødovre, Fredensborg, København og Aalborg Kommune som eksempel og række ud og tilbyde at tage imod en mindre gruppe af de uledsagede flygtningebørn, som er strandet i Moria-lejren eller en af de øvrige lejre på Lesbos. Lejrene er overfyldt. Moria-lejren var sat til at rumme ca. 3000 mennesker, men der opholdt sig over 12.000 mennesker i lejren. Der er oplevet flere brande i lejren, der har kostet flere menneskeliv bl.a. børn. Her i september 2020 brændte Moria-lejren ned og flygtningene blev overført til andre lejre på Lesbos. Flere af lejrene er nu også ramt af COVID-19, der vokser med stor hast.Beslutning om Danmarks eventuelle modtagelse af uledsagede flygtningebørn er et anliggende for regeringen og Folketinget, og hjælpen til flygtningene skal fortsat foregå via allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer. Såfremt Folketinget belsutter, at Danmark ekstraordinært skal modtage uledsagede børn fra flygtningelejrene i Grækenland, ønsker Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, at Herlev Kommune stiller sig til rådighed for at hjælpe og tage imod uledsagede flygtningebørn. Herlev Kommune har ved tidligere flygtningekatastrofer vist sig som en kommune der evner at integrere nye borgere.

Fra referatet fra kommunalbestyrelsesmødet:
Forslaget blev forkastet med 14 stemmer imod (A, C, V) og 3 stemmer for (F, Ø). 1 undlod at stemme (Kim Kristensen (UFP).

Kommunalbestyrelsesmødet den 11. november 2020

Herlev Bladet bragte den 19. november en række citater fra kommunalbestyrelsens behandling af sagen, se dem her
I forbindelse med debatten rejste Ibrahin Benli og Kim Kristensen, på det tidspunkt uden for partierne, kritik, især af borgmesterens debattone.  Se Herlev Bladets artikel om tonen fra den 19. november