Enhedslisten stiller forslag om bisidderordning for børn og unge

Forslaget er på dagsordenen til møde i Familie- og Forebyggelsesudvalget den 25. august 2021:

Forvaltningen indstiller

Enhedslisten (Ø) foreslår, at Familie- og Forebyggelsesudvalget debatterer, om det skal være fast procedure, at alle børn og unge under 18 (op til 23 år ved efterværn), der tilknyttes Kommunale Ungeindsats (KUI), skl tilbydes en bisidder gennem Børns Vilkår.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra unge, der tidligere har været tilknyttet Herlev Kommunes Ungeindsats (KUI) foreslås det, at det skal være fast procedure, at alle børn og unge under 18 (op til 23 år ved efterværn), der tilknyttes Kommunale Ungeindsats, KUI, skal tilbydes en bisidder gennem Børns Vilkår. ”Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til en børnesamtale i kommunen, i Familieretshuset eller Ankestyrelsen. (Bisidder fra Børns Vilkår skaber tryghed ved børnesamtalen (bornsvilkar.dk).”

Begrundelse:

Som barn og ung kan det være særdeles stressende og ubehageligt, at skulle til møder med kommunale medarbejdere, som man ikke kender. Disse samtaler kan udover, hvad barnet måtte gå med i forvejen, påvirke både det sociale liv men også uddannelseslivet. Det er derfor vigtigt, at børn og unge har en voksen, som de kan gå til, som kender deres rettigheder, og som ikke har forpligtelser for hverken forældre eller forvaltningen. Her har barnet mulighed for at være fortrolig med en voksen, som er på deres side.

Mange børn og unge oplever løbende skift af socialrådgiver, som på ny skal sætte sig ind i vedkommendes sag. Her kan en bisidder være behjælpelig med at sikre en god sagsoverdragelse, da bisidderen også kender til sagen. Det kan og skal ikke være barnets eller den unges rolle, at huske hele sin egen sag, hvad der er arbejdet med før, hvad der arbejdes med nu, og hvad fremtiden byder på. Børn og unge skal så vidt muligt have lov til at være børn og unge.

Sproget, der tales på KUI, er nødvendigvis ikke et sprog, børnene kan forstå, da der oftest bruges fagtermer og svære vendinger. Her kan en bisidder være behjælpelig med at oversætte til et sprog, der er til at forstå. Bisiddere fra Børns Vilkår er uddannede socialrådgivere, som ifølge Børns Vilkår:

  • Bistår og støtter barnet før, under og efter mødet med kommunen, Familieretshuset eller Ankestyrelsen.
  • Hjælper barnet med at få sagt det, barnet ønsker at sige til børnesamtalen.
  • Giver barnet overblik og tryghed i sagsforløbet.
  • Taler kun med barnet – ikke med forældrene eller de professionelle.
  • Kan hjælpe barnet med den indledende kontakt til myndighederne (bisidder fra Børns Vilkår skaber tryghed ved børnesamtalen (bornsvilkar.dk)).
Når der skal træffes beslutninger om børn og unge, er det vigtigt, at de pågældende unge og børn opnår en forståelse af baggrunden for afgørelsen. Bisidder gennem Børns Vilkår er i den forbindelse et af de effektive værktøjer, der kan sikre, at de pågældende børn bliver hørt i forhold til deres sag, samt at de får sagt deres mening om sagsforløbet. Dette vil bidrage positivt til, at disse unge opbygger en tillidsfuld relation til de kommunale medarbejdere, når de får et dybere indblik i deres sagsforløb.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Børns Vilkår tilbyder besidderordningen gratis til børn og unge op til 18 år og til 23, hvis man har efterværn.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

Dagsordenen til Familie- og Forebyggelsesudvalget den 25. august 2021
Børns Vilkår, søg på bisidder