Enhedslisten med i ny delaftale på skole- og dagtilbudsområdet

Op til budgetforhandlingerne er der indgået en ny delaftale, denne gang på skole- og dagtilbudsområdet. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre og Kim Kristensen (løsgænger). Socialistisk Folkeparti og Konservative er ikke med i aftalen.

Om aftalen skriver Marianne Dithmer og Ibrahim Benli på Facebook:

“Så kom nyheden om aftalen på daginstitutions og skoleområdet. Vi er med bla:

  • Fordi vi tror på inddragelse af forældre, medarbejdere og børn i skabelsen af skole og dagtilbud som børnene skal trives i samtidig med at vi selvfølgelig tager det overordnede ansvar som politikere. Vi kommer ikke til at overlade nogen til sig selv, tværtimod ser vi frem til at følge udviklingen tæt.
  • fordi vi fastholder SFO normeringen på niveau fra før corona trods nedgang i børnetal. Vi skal nemlig have de ensomme børn tilbage fra coronatiden til fællesskabet
  • fordi trivselspuljen fortsætter
  • fordi pædagogisk personale får tilbud om PAU eller meritpædagoguddannelse
  • fordi vi fik sat hegn om den private børnepasning. Et forslag skal præsenteres for byrådet næste år men kun hvis det er 100% udgifts neutralt. Det må ikke på nogen måde trække penge fra fællesskabet.”

I Herlev Bladet den 9. september (forsiden og side 4-5) kan du læse om aftalen.

Budgetforslag for 2022 incl. delaftaler er til 2. behandling på Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. oktober. Hent det her