Enhedslisten med i budgetaftale for 2022

Der er indgået en række delaftaler som optakt til forhandlingerne om budgettet for det kommende år.

Budgetforslag for 2022 incl. delaftaler blev vedtaget ved 2. behandling på kommunalbestyrelsesmødt den 13. oktober.
Se budgettet incl. alle delaftaler her