Enhedslisten imod automatisk forlængelse af kontrakt med Intervare

Herlev Kommune sender nu aftalen om levering af varer til hjemmeboende visiterede borgere i udbud.
Der var mulighed for at forlænge kontrakten med Intervare et år, men efter afsløringer af urimelige arbejds-/aftaleforhold med Intervare – som ejes af Nemlig.com – ønsker man ikke automatisk af forlænge kontrakten med dem.

Se Herlev Bladets en artikel om sagen, bragt den 14. oktober 2021.

Sagen blev behandlet på Økonomi- og Planlægningsmødet den 11. oktober 2021 og sendes nu videre til kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten tog oprindelig sagen op i maj måned med et forslag om at Herlev skulle stoppe samarbejdet med Intervare.
Læs om forslaget og behandlingen i kommunalbestyrelsen der endte med en beslutning om at afvente en undersøgelse i Københavns Kommune om Intervare.