Enhedslisten foreslår en indsats for at øge valgdeltagelsen

Enhedslisten foreslår, at der i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsvalg den 16. november 2021 igangsættes en målrettet indsats, der skal styrke valgdeltagelse blandt unge, udsatte borgere samt borgere med minoritetsbaggrund. Tre målgrupper, som er kendt for at have en forholdsvis lav valgdeltagelse sammenlignet med den øvrige befolkning.

Forslaget blev trukket på kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober.
Se referat af punkt 143