Der er brug for en undersøgelse af jobcentret

I Herlev Bladet den 21. maj rettede Jeanné Vetling kritik af Jobcentret i Herlev Kommune i forbindelse med sine oplevelser da hun en periode var arbejdsløs.

Læs artiklerne i Herlev Bladet den 21. maj

Ibrahim Benli vil på baggrund af historien og henvendelser fra andre borgere foreslå Arbejdsmarkedsudvalget at der foretages undersøgelse af borgernes oplevelser med Jobcentret
Læs Herlev Bladet den 28. maj hvor det også fremgår at Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti, støtter ideen.

Læs også Ibrahim Benlis læserbrev i Herlev Bladet den 28. maj i anledning af Jeanné Vetlings kritik.

Sagen kører videre i Herlev Bladets spalter, læs side 8 i avisen fra den 4. juni

Enhedslisten har stillet forslag om en brugerundersøgelse af jobcentret foretaget af et uafhængigt institut. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 24. august er sagen blevet debatteret, og Socialdemokratiet fik vedtaget et ændringsforslag der betyder at undersøgelsen bliver gennemført af forvaltningen selv. Forvaltningen kommer til december med et forslag til en brugerundersøgelse.
Læs Ibrahim Benlis læserbrev om beslutningen i Arbejdsmarkedsudvalget i Herlev Bladet den 3. september 2020
Referat fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget, se punkt 59