Bygherres ønsker kommer før borgernes trivsel

Der bygges alt for tæt i erhvervskvarteret på Hørkær uden øje for kommende og nuværende beboeres sundhed og trivsel

Enhedslisten valgte at stille 6 ændringsforslag til lokalplan 103/tillæg114 for byggeriet på Hørkær 7-9.

Det gjorde vi, fordi erhvervskvarteret er under omdannelse. I det perspektiv, er det super vigtigt at holde fokus på, hvad det helt overordnet skal omdannes til!!!

Kommuneplanen burde være retningsgivende for det, men siden starten af byggerierne på Hørkær har man i vores øjne, fuldstændig mistet fokus ved gentagende gange at dispensere fra kommunenplanen for at imødekomme bygherrernes ønsker.

Det synes vi er dybt problematisk. Vi er igang med at omdanne et stort erhvervsområde til beboelsesområde. Det duer simpelthen ikke at miste fokus på borgernes sundhed og trivsel for istedet at følge bygherrernes ønsker.

Med godkendelse af lokalplan 103/tillæg114 er der:

  • Reelt kun ca. 2846 m2 rekreative områder til 260 boliger, fordi der skal være plads til parkeringspladser på terræn, istedet for at gøre parkering til en del af byggeriet fx. underjordisk. Hvis man gjorde det, kunne man skabe ca.8000m2 rekreativt område.
  • Konstateret forurening med Trichloroetylene(TCE) og olie. Man vurderer i miljørapporten derfor at: “Der vil skulle ske en afværge foranstaltning overfor fremtidige arealanvendelsen, forventeligt ved bortskaffelser af de mest forurenede jordpartier” og alligevel vurdere man, at man kan afvente undersøgelser.
  • Højt byggeri som skygger
  • Ingen reelle miljøtiltag – kun vage hensigtserklæringer om at “Man kan bruge alternative energikilder….”
  • Parkerede biler som støjværn istedet for et rigtigt.
  • Usikkerhed omkring den tunge trafik i området. Er vi helt sikre på, at den forsvinder inden byggeriet tages i brug, så børnene kan cykle sikkert til skole?

Der er idag ingen gevinst ved at sætte penge i banken, så det passer simpelthen ikke, at der ikke findes investorer, som vil det samme som os. Idag er mursten “penge”. Der er 0 renter i banken!!

Ovenstående er bragt som læserbrev på side 6 i Herlev Bladet den 24. april 2019