Budget 2022 – delaftale om ældreområdet

Den samlede kommunalbestyrelse har den 1. juli indgået en delaftale til budgettet på plads.
Der afsættes 46 mio. kroner over de kommende år til ældre- og sundhedsområdet. Der skal opføres et nyt plejecenter, sundheds- og aktivitetshus ved Krogestykket, og der skal mere fokus på udvikling af blandt andet hjemmeplejen, tilbud til demensramte, til forebyggelse og sundhedsteknologi.

Marianne Dithmer udtaler om aftalen:
“I Enhedslisten er vi rigtig glade for aftalen. Vi har længe kæmpet for flere midler til sundhedsområdet. Det er helt afgørende med faglig udvikling, rekruttering af medarbejdere og kvalificerede tilbud til de ældre medborgere hvis vi skal følge med udviklingen på en måde hvor de ældre borgere får en oplevelse af livskvalitet”.

I Herlev Bladet den 15. juli 2021 kan du også læse om aftalen og se reaktioner fra Ældrerådet, Ældresagen m.fl.
I Herlev Bladet den 5. august uddyber Marianne Dithmer hvad Enhedslisten specielt lægger vægt på i aftalen. Læs Marianne Dithmers indlæg
Budgetforslag for 2022 incl. delaftaler er til 2. behandling på Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. oktober. Hent det her