Budget 2019

Enhedslisten er med i budgetforlig med Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti

Ibrahim Benli skriver på Facebook den 11. september:

Efter mange timers budgetforhandlinger valgt vi mandag aften at gå med i budget 2019 sammen med Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og SF. Budgetaftalen rummer mange gode elementer, der styrker og opretholder velfærden i Herlev og en plan for, hvordan vi kan sætte fokus på grøn omstilling i kommunen.

I vores budgetoplæg prioriterede vi planer for udvikling af en grøn og bæredygtig vision med inddragelse af borgerne samt ønsker om en styrket indsats overfor udsatte borgere i Herlev. Vi synes at vi med denne budgetaftale er lykkedes rigtig godt med det.

Budgetaftalen rummer planer om et såkaldt §17, stk.4-udvalg med deltagelse af borgere, erhvervsliv, foreninger og andre interessenter, der skal arbejde målrettet med forslag til grøn omstilling i kommunen. Et tiltag vi er superglade og stolte over at vi har fået med i aftalen. Derudover rummer aftalen bl.a. midler til bedre normeringer i daginstitutioner, renovering af skolerne, støtte til udsatte familier, opretholdelse af serviceniveauet på plejeområdet – et område der kræver flere midler på grund af stigningen i antallet af ældre, midler til rekruttering af sundhedspersonale og flere personaleresurser til sagsbehandlingen på børneområdet.

Hent Budgetaftale 2019

Herlev Bladet skriver den 19. september på side 1-2 om forhandlingerne