Børneinstitutioner

Sammenlægning af børneinstitutioner vil lægge ledelsesressourcerne under stærkt pres

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 11. september 2019 blev det vedtaget at fire mellemstore børneinstutioner i Herlev skal sammenlægges til to store institutioner.
Enhedslisten stemte imod forslaget fordi vi mener sammenlægningen lægger op til en væsentlig nedskæring af ledelsestimer.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet

Ibrahim Benli og Marianne Dithmer har skrevet et læserbrev i Herlev Bladet om Enhedslistens holdning til sagen.
Læserbrev i Herlev Bladet den 18. september 2019