Beskæftigelsesplan 2022 – 2023

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. december 2021 blev der vedtaget en beskæftigelsesplan for 2022 – 2023.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet. Beskæftigelsesplanen er punkt 167

Ibrahim Benli skriver i et læserbrev at det er vigtigt at følge op på vedtagelsen. Enhedslisten har specielt fokus på indsatsen i forhold til langtidsledige og personer med handicap.
Se Ibrahim Benlis læserbrev i Herlev Bladet den 16. december 2021

Enhedslisten har tidligere på baggrund af kritik af jobcentret foranlediget en brugerundersøgelse af jobcentret. Undersøgelsen er nu afsluttet og forelagt på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. december 2021.
Se referat fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde,  punkt 69.
Læs mere om sagen.