Børneinstitutioner

Sammenlægning af børneinstitutioner vil lægge ledelsesressourcerne under stærkt pres Ved kommunalbestyrelsesmødet den 11. september 2019 blev det vedtaget at fire mellemstore børneinstutioner i Herlev skal sammenlægges til to store institutioner.