Alle partier i kommunalbestyrelsen er med i en klimaaftale

Aftalen skal styrke den grønne omstilling og sikre at Herlev når målet om at blive klimaneutral inden 2050

Herlev Bladet den 23. september om klimaaftalen
Læserbrev fra Ibrahim Benli og Marianne Dithmer  om bl.a. Enhedslistens aftryk på aftalen

Budgetforslag for 2022 incl. delaftaler er til 2. behandling på Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. oktober. Hent det her